John Wiley Sons

Država: Velika Britanija

Grad:  Southern Gate, Chichester

Ime Univerziteta: John Wiley and Sons

Memorandum o razumijevanju između John Wiley and Sons

i Univerziteta u Sarajevu 

Datum potpisivanja:

07/02/2019

Trajanje sporazuma:

na period od četiri godine

Kontakt:

customer@wiley.com

webometrics:/

ažurirano 11.12.2019