Istinye Univerzitet

Država: Turska

Grad: Edirne

Ime Univerziteta: Istinye Univerzitet

Sporazum o akademskoj saradnji Istinye Univerziteta i Univerziteta u Sarajevu 

Datum potpisivanja:

14/01/2019

Trajanje sporazuma:

na period od pet godine

Kontakt:

insankaynaklari@istinye.edu.tr

webometrics:

world ranking: 8454 country rank: 154

ažurirano 12.12.2019