Propis

Zakon o visokom obrazovanju - 2017. godina

Ovim zakonom uređuje se: obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja; opšta pitanja u vezi sa osnivanjem, organizacijom, finansiranjem, upravljanjem i rukovođenjem visokoškolskim ustanovama; djelatnost i uslovi za obavljanje djelatnosti u oblasti visokog obrazovanja; prava i obaveze nadležnih organa u oblasti visokog obrazovanja; način osiguranja kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja; organizacija studija, prava i obaveze studenata, uslovi za sticanje diploma i drugih javnih isprava; statusna pitanja akademskog osoblja, kao i naučni i umjetnički razvoj i druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo.

Zakon o visokom obrazovanju je objavljen u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 33/17.

***

Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju je objavljen u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 35/20.

***

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o visokom obrazovanju je objavljen u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 40/20.

***

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju je objavljen u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 39/21.