Studenti Fakulteta političkih nauka posjetili Historijski muzej BiH

Studenti Fakulteta političkih nauka posjetili Historijski muzej BiH

U srijedu 13. novembra 2019. godine studenti Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za politologiju, smjer „Međunarodni odnosi i diplomatija“ – III godina, predvođeni doc. dr. Sarinom Bakić, posjetili su Historijski muzej BiH. 
Uime Historijskog muzeja BiH studentima se obratila kustosica Elma Hodžić koja je ukazala na značaj ovakve institucije za državu Bosnu i Hercegovinu, gdje vladaju tri vrlo suprotstavljene historije i gdje je politika kulture politika razdvajanja, te da prava snaga kulture počinje u njegovanju različitosti.
Kustosica Hodžić je naglasila da Historijski muzej BiH ima potencijal da mijenja negativnu percepciju i sliku o historijskim vrijednostima u BiH, da kritički analizira historiju, potiče na kritičko razmišljanje na bazi platforme za dijalog i to na ispravan način, a ne na osnovu iskrivljenih priča iz davne prošlosti, nego na osnovu priča običnih ljudi, priča iz različitih gradova, gdje su ti i takvi ljudi mali, a i veliki heroji.
Kustosica Hodžić je istakla da Historijski muzej BiH trenutno ne raspolaže dostatnim sredstvima za sve projekte koje žele realizirati, ali da, nasreću, ima slobodu u radu i djelovanju, po svom izboru bira teme, što je ogromna odgovornost, radi i analizira priče mladih ljudi, te ih šalje na razmjene u vidu edukativnog napretka. Naglasila je da postoje određene situacije i događaji koji muzeji ovakvog tipa moraju sami da omoguće, da stalno treba biti otvoren za nove sadržaje, te da je publiku potrebno njegovati i stvarati. Kustosica Hodžić je još istakla da je Zemaljski muzej klasični muzej, dok je Historijski muzej BiH muzej kritičkog razmišljanja.
Kada je u pitanju predmet Kultura i diplomatija, važan aspekt ove posjete, a prema riječima domaćina, jeste da internacionalna i regionalna saradnja u kulturi omogućavaju razmjenu znanja i iskustava kako publike tako i djelatnika u kulturi.

Izvor: Fakultet političkih nauka