Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije Edina Kukavice, stavljanje na uvid javnosti

1

UNIVERZITET U SARAJEVU
PEDAGOŠKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE
o radnoj (korigovanoj) verziji projekta doktorske disertacije kandidata Edina Kukavice

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Pedagoški fakultet Sarajevo obavještava da se radna (korigovana) verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni radne (korigovane) verzije projekta doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti.


Kandidat: Edin Kukavica


Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: JU Bosanski kulturni centar Sarajevo


Naziv doktorske disertacije: Pozitivna retradicionalizacija društva kroz kulturu življenja u osnovnim školama Kantona Sarajevo
Sastav Komisije za pregled:


1.    Doc.dr. Safet Velić, docent za naučnu oblast Metodika nastave tehničkog odgoja Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik
2.    Prof.dr. Asim Mujkić, redovni profesor za  naučnu oblast Filozofskih nauka  Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, mentor i član
3.    Prof.dr. Jasna Bajraktarević, redovni profesor za naučnu  oblast Psihologija Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Ocjena projekta disertacije: Pozitivna ocjena


Projekat doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i mogu se pogledati u prostorijama Dekanata Pedagoškog fakulteta, Skenderija 72, svakim radnim danom od 10 do 13 sati.