Međunarodna ljetna škola: Propitivanje kulture tolerancije „Evropske integracije nakon pada Berlinskog zida”

Culture of tolerance 2019
Datum događaja
16
Sep
Mjesto događaja
Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, Kampus UNSA, Zmaja od Bosne 8

Međunarodna ljetna škola 
Propitivanje kulture tolerancije 
„Evropske integracije nakon pada Berlinskog zida”

Sarajevo, 16–22. septembra 2019.

Međunarodna ljetna škola Propitivanje kulture tolerancije zajednički je program Univerziteta Milano-Bicocca iz Italije te Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Istočnom Sarajevu. 

Šesto izdanje ljetne škole pod nazivom „Evropske integracije nakon pada Berlinskog zida“, posvećeno tridesetoj godišnjici revolucionarne 1989. godine, bit će održano u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, a po jedan dan predavanja će se održati na Sveučilištu u Mostaru i Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru te na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Predavanja će tokom ovog jednosedmičnog intenzivnog treninga držati eminentni predavači sa univerziteta u Italiji i BiH te drugih regionalnih i evropskih univerziteta.