Escuela Universitaria de Artes TAI

Originalni naziv: Escuela Universitaria de Artes TAI
Država: Španija
Grad: Madrid

Link: https://taiarts.com/

Datum potpisivanja: sporazum je potpisan 14.09.2023. godine na period od 5 godina
Trajanje sporazuma: do 14.09.2028. godine
Sporazum obuhvata: međunarodna saradnja na svim dostupnim studijskim poljima

Kontakt: +34 914 47 20 55
Telefon: international@taiarts.com