Novosti i događaji

Događaji

31
Jan
28
Jan
Svečana sala Rektorata Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
23
Jan
Koncertna sala Srednje muzičke škole Sarajevo
17
Jan
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu
10
Jan
30
Dec
28
Dec
26
Dec
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo
26
Dec
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije