Novosti i događaji

Događaji

25
Sep
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
23
Sep
Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
19
Sep
Pedagoški fakultet (Sala 1), Skenderija 72, Sarajevo
18
Sep
Svečana sala Rektorata Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
18
Sep
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
18
Sep
Građevinski fakultet, Patriotske lige 30, Sarajevo
17
Sep