Novosti i događaji

Događaji

27
Maj
Prirodno-matematički fakultet, Amfiteatar Mladen Deželić
25
Maj
Elektrotehnički fakultet, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, Sarajevo
22
Maj
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Skenderija 72, Sarajevo
20
Maj
Veterinarski fakultet, Zmaja od Bosne 90, Sarajevo
20
Maj
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu
16
Maj
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
15
Maj
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo
10
Maj
Svečana sala Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo