Testiranje znanja španskog jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

eLADE
Datum događaja
04
Dec
Mjesto događaja
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo

Poziv svim zainteresiranim kandidatima

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu je u saradnji sa Centrom za savremene jezike Univerziteta u Granadi (CLM-UGR) prepoznat kao administrativni centar za obavljanje ispita iz španskog jezika u svrhu stjecanja diplome B1/B2 (eLADE), odnosno održavanje ispita iz španskog jezika nivo B1/B2 pod uvjetima koje postavlja CLM-UGR.
Testiranje se obavlja dva puta godišnje (juni i decembar) u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo.
U skladu sa istim, Centar za savremene jezike Univerziteta u Granadi je odredio datum pisanog dijela ispita za sve administrativne centre širom svijeta i održat će se 04. 12. 2018. godine (s početkom u 9:00 sati prema lokalnom vremenu u Granadi), a usmeni dio ispita će se održati 10. 12. 2018. godine s početkom u 11:00 sati.
Molimo sve zainteresirane kandidate da se jave na e-mail: nelma.rahmanovic@ff.unsa.ba nakon čega će dobiti upute za online registraciju na linku eLADE: https://www.clm-granada.com/elade/en/elade-inscripcion.html.