Okrugli sto „Tranzicija iz srednjeg u visoko obrazovanje“

UNSA
Datum događaja
13
Jun
Mjesto događaja
Svečana sala Rektorata Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo

Univerzitet u Sarajevu ove godine obilježava 70 godina postojanja i 15 godina primjene bolonjskog koncepta studiranja. Ovaj značajni jubilej najstarije visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini obilježavamo nizom manifestacija i aktivnosti, među koje spada i organizacija niza okruglih stolova, akademskih sastanaka i radionica.

U okviru projekta promocije upisa Univerzitet u Sarajevu organizira okrugli sto pod nazivom „Tranzicija iz srednjeg u visoko obrazovanje“ koji ima za cilj otvaranje pitanja koja se tiču učenja kao vrlo specifičnog i složenog procesa usvajanja znanja. 

Okrugli sto „Tranzicija iz srednjeg u visoko obrazovanje“ će biti održan u četvrtak 13. juna 2019. godine sa početkom u 11:00 sati u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II).

Učesnici okruglog stola će biti prof. dr. Amir Pušina i dr. Merima Zukić sa Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Kasim Tatić sa Katedre za mikroekonomiju Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Vedran Zubić, profesor geografije u Gimnaziji „Dobrinja“, Amela Gušić, asistent na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i predsjednica Udruženja dobitnika „Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu“, i Amila Čengić, članica Upravnog odbora Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini.
 

Dodatak