Capital Normal Univerzitet

Država: Kina

Grad: Peking

Ime Univerziteta: Capital Normal Univerzitet

Memorandum o razumijevanju između Capital Normal Univerziteta

i Univerziteta u Sarajevu

Datum potpisivanja:

26/10/2017

Trajanje sporazuma:

pet godina

Kontakt:

Info@ cnu.edu.cn

webometrics: world ranking: 1025 ; country rank: 104

ažurirano 27.01.2020