Upravni odbor

Zapisnik sa 20. elektronske sjednice Upravnog odbora održane 19. 03. 2020.