Univerzitet u Wroclawu

Država: Poljska

Grad: Wroclav

Ime Univerziteta: Univerzitet u Wroclawu

Sporazum o akademskoj saradnji između Wroclaw Univerziteta i Univerziteta u Sarajevu

Datum potpisivanja:

06/12/2012

Trajanje sporazuma:

na neodređeno vrijeme

Kontakt:

Erasmus Koordinator
Monika Ilecka-Folcik  monika.ilecka@awf.wroc.pl  

 

webometrics: 665  ; country rank 6

 

ažurirano 18.03.2019