Promovirana knjiga „Arhivska građa za historiju srednjovjekovne Bosne“ (I-III)

Promovirana knjiga „Arhivska građa za historiju srednjovjekovne Bosne“ (I-III)

Promocija knjige „Arhivska građa za historiju srednjovjekovne Bosne“ (I-III) autora Esada Kurtovića upriličena je u srijedu 18. septembra 2019. godine u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Pozdravnim obraćanjima prisutnima su se obratili prof. dr. Maida Čohodar-Husić, prorektorica za kvalitet Univerziteta u Sarajevu, dr. Sedad Bešlija, v. d. direktora Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, i gospodin Velid Jerlagić, v. d. direktora Historijskog arhiva Sarajevo. Naglašeno je da je riječ o projektu koji je od velikog značaja za historijsku nauku i državu Bosnu i Hercegovinu. 

U saradnji sa Historijskim arhivom u Sarajevu Institut za historiju predstavio je tri toma izvora za historiju srednjovjekovne Bosne autora prof. dr. Esada Kurtovića. O ovoj značajnom trotomnom izdanju govorili su promotori dr. Relja Seferović, znanstveni savjetnik u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, i dr. Emir O. Filipović, docent na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Istakavši da je riječ o značajnom izdanju, o tri sveska impozantnog izdanja, dr. Relja Seferović je naveo: „Pred nama je dragocjena zbirka sa više od četiri tisuće sedam stotina ispisa arhivskih dokumenata koji govore o svakodnevnim gospodarskim i društvenim vezama stanovnika Bosne i Hercegovine i Dubrovnika u kronološkom okviru od približno dva stoljeća.“

Dr. Emir O. Filipović predstavio je autora prof. dr. Esada Kurtovića, te govorio o izvorima koji su objavljeni, kao i o potrebi izdavanja ovih izvora. Istakao je da oko 1.700 stranica na kojima je objavljeno više stotina raznolikih dokumenata govori da je njihov sadržaj raznovrstan, raznolik i da se tu može pronaći ponešto gotovo za svakoga. „Neko ko se bavi političkom historijom, društvenom historijom, kulturnom historijom pronaći će u tim odbljescima društvene stvarnosti podatke kojima će moći nadograditi dosadašnje znanje, dosadašnje shvatanje prošlosti srednjovjekovne Bosne.”
 

Promovirana knjiga „Arhivska građa za historiju srednjovjekovne Bosne“ (I-III)
Promovirana knjiga „Arhivska građa za historiju srednjovjekovne Bosne“ (I-III)
Promovirana knjiga „Arhivska građa za historiju srednjovjekovne Bosne“ (I-III)
Promovirana knjiga „Arhivska građa za historiju srednjovjekovne Bosne“ (I-III)
Promovirana knjiga „Arhivska građa za historiju srednjovjekovne Bosne“ (I-III)
Promovirana knjiga „Arhivska građa za historiju srednjovjekovne Bosne“ (I-III)
Promovirana knjiga „Arhivska građa za historiju srednjovjekovne Bosne“ (I-III)
Promovirana knjiga „Arhivska građa za historiju srednjovjekovne Bosne“ (I-III)
Promovirana knjiga „Arhivska građa za historiju srednjovjekovne Bosne“ (I-III)
Promovirana knjiga „Arhivska građa za historiju srednjovjekovne Bosne“ (I-III)