Profesor Ekonomskog fakulteta UNSA dr. Zlatko Lagumdžija na panelu o Međunarodnom sporazumu o vještačkoj inteligenciji

Profesor Ekonomskog fakulteta UNSA dr. Zlatko Lagumdžija na panelu o Međunarodnom sporazumu o vještačkoj inteligenciji

Svjetsko udruženje za vještačku inteligenciju (Artificial Inteligence World Society – AIWS) u saradnji sa Globalnim forumom Boston publiciralo je izvještaj pod nazivom „Svjetski lideri i vodeći naučnici na prvom panelu o Međunarodnom sporazumu o vještačkoj inteligenciji“.

Nakon usvajanja „Novog društvenog ugovora u doba vještačke inteligencije“ (New Social Contract in the Age of Artificial Inteligence) Svjetsko udruženje za vještačku inteligenciju (AIWS) sa partnerima je počelo sa serijom međunarodnih konferencija i aktivnosti na formuliranju Međunarodnog sporazuma o vještačkoj inteligenciji i uspostavi svjetskog saveza za digitalno upravljanje pod okriljem Ujedinjenih nacija.

Guverner Michael Dukakis, predsjednik Globalnog foruma Boston, otvorio je prvi panel posvećen Međunarodnom sporazumu o vještačkoj inteligenciji na kojem su imali izlaganja i mentori AIWS-a i koautori „Novog društvenog ugovora o vještačkoj inteligenciji“ dr. Zlatko Lagumdžija, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dr. Varira Vike Freiberga, predsjednica Međunarodnog centra Nizami Ganjavi (NGIC) i bivša predsjednica Latvije, Yasuhide Nakayama, državni ministar odbrane Japana, i dr. Nazli Choucri, profesorica Massacusets Institute of Technology (MIT) i direktorica Globalnog sistema za samoodrživi razvoj (GSSD).   

Na prvom AIWS-panelu prof. dr. Zlatko Lagumdžija, kao jedan od koautora „Novog društvenog ugovora u doba vještačke inteligencije“, član Upravnog odbora AIWS-a i tima za Međunarodni sporazum o vještačkoj inteligenciji, govorio je o razlozima za ubrzanje uspostave multilateralnih struktura, njihovoj misiji i strukturi potrebnoj za realizaciju i monitoring u ovoj oblasti.  

Njegovo izlaganje je bilo fokusirano na vještačku inteligenciju, zasnovanu na ljudskim pravima, ciljevima i univerzalnim vrijednostima, koja zahtijeva saradnju svih aktera i globalne upravljačke mehanizme o kojima se može puno naučiti koristeći historijske lekcije o razvoju atomske energije. Jedan od zaključaka je bio da Ajzenhauerovo liderstvo, prije više od šest decenija u uspostavi UN-ove agencije za atomsku energiju, treba biti uzor za formiranje inkluzivne međunarodne organizacije za vještačku inteligenciju, zasnovane na uključivanju svih relevantnih aktera (multistakeholder pristup).
 

Profesor Ekonomskog fakulteta UNSA dr. Zlatko Lagumdžija na panelu o Međunarodnom sporazumu o vještačkoj inteligenciji
Profesor Ekonomskog fakulteta UNSA dr. Zlatko Lagumdžija na panelu o Međunarodnom sporazumu o vještačkoj inteligenciji
Profesor Ekonomskog fakulteta UNSA dr. Zlatko Lagumdžija na panelu o Međunarodnom sporazumu o vještačkoj inteligenciji