POZIV ZA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU | Obrazovanje odraslih u evropskom prostoru obrazovanja: perspektive iz jugoistočne Evrope

POZIV ZA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU | Obrazovanje odraslih u evropskom prostoru obrazovanja: perspektive iz jugoistočne Evrope

POZIV ZA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU

„Obrazovanje odraslih u evropskom prostoru obrazovanja: perspektive iz jugoistočne Evrope“

Sarajevo, Bosna i Hercegovina,  24. i 25. 10. 2024.

Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet i DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu  

Pozivamo istraživače, stručnjake iz prakse i kreatore obrazovnih politika da učestvuju u Međunarodnoj konferenciji „Obrazovanje odraslih u evropskom prostoru obrazovanja: perspektive iz jugoistočne Evrope“. Konferencija će biti prilika za izlaganja, kritičku refleksiju i raspravu o postojećim trendovima, kao i anticipaciju pravaca budućeg djelovanja u domenu istraživanja, prakse i politike obrazovanja odraslih.