Obavještenje o zakazivanju prezentacije radne verzije doktorske disertacije Nermine Spahije

Veterinarski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

 

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E


              o zakazivanju prezentacije radne verzije doktorske disertacije

U skladu sa članom 38. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu zakazuje se prezentacija radne verzije doktorske disertacije pod nazivom:

“Evaluacija objektivnosti tablica za procjenu boli konja”

doktoranta Nermine Spahija, za četvrtak 19.05.2022. godine sa početkom u 11:00 u sali 161 Veterinarskog fakulteta uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Postupak prezentacije radne verzije doktorske disertacije obavlja se pred Komisijom Univerziteta, uz prisustvo sekretara vijeća studija, zapisničara, doktoranta, kao i nastavnika iz oblasti iz koje se brani doktorat kao i drugih zainteresiranih lica, poštivajući član 39. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu.

UNIVERZITET U SARAJEVU – VETERINARSKI FAKULTET