Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigovane rane verzije projekta doktorske disertacije i ocjene korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Dževdete Dervić

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBJAVLJUJE

KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Efekti korištenja statičkih i dinamičkih vizualizacija u gimnazijskoj nastavi fizike“ kandidatkinje Dževdete Dervić, magistar fizičkih nauka, profesorice fizike u Drugoj gimnaziji Sarajevo i studentice zajedničkog doktorskog studija „Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju“ (smjer: Fizika u obrazovanju) na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu I OCJENA  KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE koju je sačinila Komisija u sastavu: 

  • Dr. Elvedin Hasović, doktor fizičkih nauka, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Teorijska fizika“, predsjednik,
  • Dr. Azra Gazibegović-Busuladžić, doktor fizičkih nauka, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Teorijska fizika“, mentor i član, 
  • Dr. Vanes Mešić, doktor metodičkih nauka iz oblasti fizike, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Fizika u obrazovanju“, mentor i član,
  • Dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić, doktor metodičkih nauka iz oblasti hemije, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Metodika nastave hemije“, član,
  • Dr. Nermin Đapo, doktor psiholoških nauka, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Kognitivna psihologija“ i „Statistika u psihologiji“, član

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objave 22.07.2019. godine, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.