Obavještenje o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije Irnese Osmanković, mr. ing. hem.

Prirodno-matematički fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

 

Irnesa Osmanković, Mr. ing.hem.,viša asistentica Odsjeka za hemiju istudentica III ciklusa studija – doktorskog studija Odsjeka za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održat će prezentaciju radne verzije projekta doktorske disertacije, pod naslovom:

 

 

„Heteroleptički kompleksi rutenija sa diiminima i Schiff-ovim bazama izvedenim iz aminokiselina: sinteza, karakterizacija i biološka aktivnost“

 

 

 

dana 04. 07. 2022. godine u 11.00 sati, u učionici Biblioteke Odsjeka za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.