Obavještenje o prezentaciji radne verzije doktorske disertacije mr. sci. dr. Jasmina Hodžića

Medicinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

MEDICINSKI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije doktorske disertacije kandidata:

MR. SCI. DR. JASMIN HODŽIĆ, doktorska disertacija pod naslovom: „Značaj određivanja placentarnog faktora rasta i pulsativnog indeksa uterine arterije u prvom trimestru visoko rizičnih trudnoća kao prediktora preeklampsije“ zakazuje se za četvrtak, 26. maj/svibanj 2022. godine u 12 sati u Sali NIR-a KCUS, Bolnička 25, uz poštivanje epidemioloških mjera zaštite.

Komisija u sastavu:

  1. Prof. dr. Enra Suljić – redovni profesor - predsjednik
  2. Prof. dr. Sebija Izetbegović – redovn profesor - mentor
  3. Prof. dr. Sandra Vegar-Zubović – vanredni profesor - član    
  4. Prof. dr. Nesina Avdagić – redovni profesor – zamjenski član