Obavještenje o prezentaciji radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. Selme Sinanović

Fakultet zdravstvenih studija

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

Sarajevo, 12.05.2022. godine

 

OBAVJEŠTENJE

 

U skladu sa članom 38. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije doktorske disertacije:

Kandidat: Mr. Selma Sinanović

Doktorska disertacija pod naslovom: „COVID-19 pandemija kao stresor kod zaposlenih u zdravstvenim ustanovama“

Termin prezentacije: 18.05.2022. godine u 13:00 sati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija, Stjepana Tomića 1.

Komisija u sastavu:

Prof. dr Redžo Čaušević, predsjednik

Prof. dr Mirsad Muftić, mentor i član

Prof. dr Emira Švraka, član

Prof. dr Jasmina Mahmutović, zamjenska članica

 

 

Prof. dr Amra Mačak Hadžiomerović

Prodekan za naučnoistraživački rad