Obavještenje o odbrani doktorske disertacije Armina Macanovića, MA

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA 
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBJAVLJUJE


Armin Macanović, MA, student III ciklusa - doktorskog studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu braniće doktorsku disertaciju pod naslovom: 

„Evaluacija stanja ekosistemskih servisa i tradicionalnih znanja o biodiverzitetu Federacije Bosne i Hercegovine“

dana 17. 07. 2019. godine (srijeda) na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u sali 102/I (visoka zgrada Fakulteta) sa početkom u 09:30 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna

Iz Dekanata Fakulteta