Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata mr. Senada Memića

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

Javna  odbrana doktorske  disertacije kandidata mr. Senada Memića, pod naslovom:

"EVALUACIJA POLIFENOLNIH KOMPONENTI PLODOVA AUTOHTONIH GENOTIPOVA KRUŠKE“

održat će se u ponedjeljak, 27. 01. 2020. godine u 13 sati u Sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.