Obavještenje: Hessen Trade & Invest GmbH traži istraživača kao partnera za prijavu na H2020 projekat

Partnering opportunity

Njemačka kompanija Hessen Trade & Invest GmbH traži istraživača kao partnera za prijavu na H2020 projekat u okviru poziva za Marija Sklodovska Kiri akciju - H2020-MSCA-IF-2020 (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2020).

Zainteresirani partneri treba da budu iskusni istraživači, doktori nauka u oblasti računarskih nauka, matematike, fizike, inžinjerstva ili ekonomije, koji bi se u slučaju uspješnog projekta bavili dizajniranjem i razvojem „hiper-kartica“ (HyperCards) i to u okviru stipendije kroz H2020 Marija Sklodovska Kiri projekat.

Zainteresirani istraživači mogu se javiti kompaniji Hessen Trade & Invest GmbH na kontakte kako slijedi:
E-mail: ilga.vis@htai.de; uz cc na: nir@unsa.ba
Kontakt osoba: Vis Ilga
Telefon: +49 611 95017-8641

Detaljne informacije o partnerstvu, rokovima i projektnoj prijavi možete naći OVDJE.