Naučno-stručni skup VII SARAJEVSKI DANI PSIHOLOGIJE

Naučno-stručni skup VII SARAJEVSKI DANI PSIHOLOGIJE

Naučno-stručni skup VII SARAJEVSKI DANI PSIHOLOGIJE će ove godine biti realiziran online u periodu od 29.4. do 30.4. 2022. godine.

Organizatori skupa su Odsjek za psihologiju i Centar za psihološka istraživanja, edukaciju i savjetovanje u okviru Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (NIRSA).

Naučno-stručni skup će biti prilika za okupljanje velikog broja znanstvenika i stručnjaka iz prakse, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz inostranstva.

U okviru VII sarajevskih dana psihologije će biti održana plenarna predavanja međunarodno priznatih stručnjaka:

Ljubav ili TriP:  integrativni model ljubavi

Dr. Tatjana Stefanović Stanojević, redovna  profesorica na Filozofskom fakultetu u Nišu, Departman za psihologiju

Šta nam bihejvioralno ekološka analiza može reći o evoluciji psihopatije?

Dr. Janko Međedović, viši naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Beograd i docent na Fakultetu za medije i komunikacije Beograd, Srbija

Rok za prijavu sažetaka je 31. 01. 2022. godine.

Više informacija dostupno na linku: VII SARAJEVSKI DANI PSIHOLOGIJE