Ministrica Nikolić: Strategija medijske i informacijske pismenosti jedan je od ključnih koraka ka unapređenju kvaliteta obrazovanja

Ministrica Nikolić: Strategija medijske i informacijske pismenosti jedan je od ključnih koraka ka unapređenju kvaliteta obrazovanja

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu održane su konsultacije o politikama i strategijama medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini, a tom prilikom je predstavljen Nacrt strategije medijske i informacijske pismenosti u oblasti obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Prisutnima se, putem video linka, obratila i novoimenovana ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade, prof. dr. Aleksandra Nikolić koja je istakla da je donošenje ove strategije jedan od ključnih koraka za razvoj visokog obrazovanja i unapređenje njegovog kvaliteta.

Naglasila je da se potreba za donošenjem strategije medijske i informacijske pismenosti nametnula kao javni i društveni imperativ, te da je univerzalni pristup informacijama i znanju preduvjet za ostvarenje razvijenog, otvorenog i inkluzivnog društva.

“Veoma je važno jačanje uloge nastavnika, bibliotekara i informacijskih ustanova u procesu učenja, a naročito u kontekstu cjeloživotnog obrazovanja, uz podršku novih medija i tehnologija. U tom smislu ova tema će biti jedan od prioriteta rada resornih ministarstava Vlade Kantona Sarajevo” istakla je ministrica Nikolić.

Nacrt strategije medijske i informacijske pismenosti u oblasti obrazovanja u Kantonu Sarajevo izradila su ministarstva za odgoj i obrazovanje, te za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS.

Značajan doprinos tokom konsultacija o politikama i strategijama medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini, koje je organizovao Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, dali su brojni učesnici iz relevantnih sektora. Među njima su: Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Regulatorna  agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine, Ured UNESCO-a u BiH, Delegacija EU – Odjel za europske integracije, politička pitanja i Međunarodna asocijacija školskih bibliotekara.

Preuzeto sa web stranice Vlade Kantona Sarajevo

Konsultacije o politikama i strategijama medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini