KONKURS ZA FEDERALNE NAGRADE ZA NAUKU ZA 2022. GODINU

FMON

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Konkurs za dodjelu federalnih nagrada za nauku za 2022. godinu.

 

Nagrade će biti dodijeljene u četiri kategorije:

  • Nagrada za životno djelo,
  • Godišnja nagrada za nauku i to za:
    • značajno naučno dostignuće,
    • naučno otkriće,
    • primjenu rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada,
  • Godišnja nagrada za popularizaciju i promociju nauke,
  • Godišnja nagrada za mlade istraživače.

 

Kandidate za dodjelu federalnih nagrada za nauku za 2022. godinu mogu nominirati akademije nauka i umjetnosti (izuzev onih u statusu udruženja građana), univerziteti i njihove organizacione jedinice, visoke škole, naučne ustanove, naučno-istraživački i istraživačko-razvojni instituti, tehnološki parkovi i druga pravna lica registrovana za obavljanje naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti, koja imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine. Prijave ovjeravaju kantonalna ministarstva nadležna za nauku.

 

Organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu svoje prijedloge/nominacije kandidata mogu dostaviti Službi za naučnoistraživački rad, najkasnije do 20. maja 2022. godine.

 

Obrasci za prijavu, lista prateće dokumentacije i dodatne informacije dostupni su na web stranici FMON-a: FMON - Pregled.