Katolički bogoslovni fakultet UNSA objavio novu knjigu: „Nadbiskup Stadler i financije: gradnje, nekretnine i poslovi“

Katolički bogoslovni fakultet UNSA objavio novu knjigu: „Nadbiskup Stadler i financije: gradnje, nekretnine i poslovi“

Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu u suizdanju s Glasom Koncila iz Zagreba objavio je novu knjigu prof. dr. Milenka Krešića naslovljenu Nadbiskup Stadler i financije: gradnje, nekretnine i poslovi. Kao što sâm naslov kaže, glavna tema knjige je finansijsko poslovanje nadbiskupa Stadlera, tema koja do sada u inače bogatoj bibliografiji o nadbiskupu Stadleru nije sustavno obrađena, a izazivala je razne sumnje i pitanja, osobito u kontekstu njegove beatifikacije. Prof. Krešić je na temelju dostupne arhivske građe obradio Stadlerovo finansijsko poslovanje počevši od njegova dolaska u Sarajevo pa do njegove smrti. Kad je došao u Sarajevo početkom 1882, Vrhbosanska nadbiskupija kao institucija nije posjedovala nikakva ni pokretna ni nepokretna dobra. U sljedećih 30-ak i nešto godina kao stalni dužnik, kroz razne finansijske uspone i padove, nadbiskup Stadler je Vrhbosanskoj nadbiskupiji i sestrama Služavkama Malog Isusa ostavio pozamašnu imovinu bez ikakvih dužničkih opterećenja.

Katolički bogoslovni fakultet UNSA objavio novu knjigu: „Nadbiskup Stadler i financije: gradnje, nekretnine i poslovi“
Katolički bogoslovni fakultet UNSA objavio novu knjigu: „Nadbiskup Stadler i financije: gradnje, nekretnine i poslovi“