Katalog izložbe studentskih radova kabineta za enterijere i dizajn Arhitektonskog fakulteta UNSA

Katalog izložbe studentskih radova kabineta za enterijere i dizajn Arhitektonskog fakulteta UNSA

Katalog izložbe predstavlja 32 studentska rada na predmetima „Enterijeri i dizajn 1”, „Enterijeri i dizajn 3” i „Savremeni prostorni koncepti, dizajn i prototip” u akademskoj 2018/2019. g.
Autorice dizajna kataloga su Elmedina Imamović i Sukejna Jerlagić.