Javno predavanje u okviru aktivnosti Odbora za historijske nauke ANUBiH

Javno predavanje u okviru aktivnosti Odbora za historijske nauke ANUBiH

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Odjeljenje humanističkih nauka

Odbor za istorijske nauke


 

Pozivamo vas na

javno predavanje

PHOTOGRAPHY AS A TOOL, SOURCE AND MEDIUM OF HISTORICAL ANTHROPOLOGICAL RESEARCH:
THE VISUAL ARCHIVE SOUTHEASTERN EUROPE (VASE) AND THE RITOPE
ČKI COLLECTION

Predavači:

Dr. Robert Pichler

Dr. Vida Bakondy

Österreichische Akademie der Wissenschaften/Institut für die Erforschung der Habsburgermonarchie und des Balkanraumes

Javno predavanje će se održati

u utorak, 18. juna 2024. godine u 12 sati,

u Velikom amfiteatru ANUBiH-a, Bistrik 7, Sarajevo.

 

 

Javno predavanje u okviru aktivnosti Odbora za historijske nauke ANUBiH