Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Ikbala Smajlovića, MA

1

 

UNIVERZITET U SARAJEVU                                                           

FILOZOFSKI FAKULTET                           

O B A V J E Š T E N J E

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine,

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata:


Ikbal Smajlović, MA

            NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Pokret socijalne literature u novijoj bošnjačkoj književnosti

           

            KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

 

            Predsjednik: Dr. Sanjin Kodrić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  

             

Članovi:                     

    Muhidin Džanko, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
    Nehrudin Rebihić, docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 12. 01. 2021. do 11. 02. 2021. godine.