Izdavač Springer u časopisu Genetica objavio naučni rad autora sa Univerziteta u Sarajevu

Genetica

U renomiranom međunarodnom naučnom časopisu sa stogodišnjom tradicijom Genetica, koji izdaje svjetski poznata izdavačka kuća Springer, objavljen je naučni rad naslova „Molecular-genetic diversity of the endangered Dalmatian barbelgudgeon, Aulopyge huegelii from the Buško Blato reservoir“ autora Belme Kalamujić Stroil, Aldijane Mušović, Rifata Škrijelja, Semira Dorića, Samira Đuga i Narisa Pojskića.

Prema izjavi jedne od autorica dr. sc. Belme Kalamujić Stroil iz Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju UNSA, ranije su provedene studije koje su istraživale različite aspekte biologije našeg vrijednog endema Aulopyge huegelii Heckel, 1843 (oštrulj). Međutim, ovim radom su prvi put objavljeni molekularno-genetički podaci koji daju uvid u strukturu populacije A. huegelii iz akumulacije Buško blato. Posmatrajući tri regiona mitohondrijske DNK (citohrom b, gen za ATPazu 8/6 te kontrolni region) i mikrosatelitne lokuse detektirani su haplotipovi koji za vrstu A. huegelii ranije nisu bili opisani. Rezultati ove studije su sada dio i svjetske genske banke (GenBank).

Kako je naglasila dr. sc. Kalamujić Stroil, značaj ovoga istraživanja ogleda se u tome što se radi o populaciji oštrulja, jedne od endemičnih ribljih vrsta naše države, koja i u globalnim okvirima, prema procjeni IUCN organizacije, ima status ugrožene vrste. Iako se vrsta nalazi na Crvenoj listi faune Federacije Bosne i Hercegovine i strogo je zaštićena u Hrvatskoj, u našoj državi nema takav status. Stoga se autori nadaju da će rezultati navedenoga istraživanja poslužiti nadležnim institucijama kao osnova budućih aktivnosti zaštite i unapređenja ovoga važnog bh. biološkog resursa.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10709-019-00069-z