Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu partner u projektu CREATURES

Ekonomski fakultet

Očuvanje, promocija i unapređenje kulturnog i prirodnog naslijeđa jadransko-jonske regije

Creatures

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu (EFSA) partner je u implementaciji projekta CREATURES – Promoting Creative Toursim through new Experiential Sustainable routes, podržanog i finansiranog iz programa transnacionalne saradnje INTERREG V-B ADRION Evropskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava.

Projekat ima za cilj unaprijediti održivost i konkurentnost turističkog sektora kroz osnaživanje kulturnih i kreativnih industrija na inovativan način. Preporuke za donošenje relevantnih politika, kreiranje akcionih planova na lokalnom nivou kao i provođenje različitih pilot-aktivnosti osigurat će nove strateške alate donosiocima odluka u oblasti kulturnih i kreativnih industrija. 

Projekat CREATURES doprinijet će promociji i unapređenju prirodnog i kulturnog naslijeđa jadransko-jonske regiji na održive i inovativne načine kao što su razvoj mobilnih aplikacija i multimedijalnih instalacija za turiste u regiji. Kulturne i kreativne industrije ključni su nosioci projektne ideje razvoja novih formi iskustvenog turizma kroz kreiranje #CreaTourES ruta. 

Projektni konzorcij čini ukupno osam partnera iz šest zemalja:  Metropolitan City of Bologna, Friuli Venezia Giulia Region, Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia, Patras Science Park S.A., Athens University of Economics and Business Research Center, Regional Development Agency Dubrovnik-Neretva County – Dunea, The Regional Directorate of National Culture, Vlorë i Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. 

Prvi projektni sastanak održan je u potpunosti u online formatu 22. i 23. aprila 2020. godine i uz prisustvo svih partnera. Jedan od osnovnih zaključaka sastanka odnosi se na značaj podizanja svijesti o važnosti ideje projekta – osnaživanje sektora turizma na inovativne načine – imajući u vidu ozbiljnost i trajnost posljedica aktuelne pandemije koronavirusa.

Creatures