Delegacija Asocijacije Rondine Cittadella della Pace posjetila Univerzitet u Sarajevu

Delegacija Asocijacije Rondine Cittadella della Pace posjetila Univerzitet u Sarajevu

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je u četvrtak 2. decembra 2021. godine dočekala delegaciju Asocijacije Rondine Cittadella della Pace koju su činili direktor asocijacije gospodin Mauro D'Andrea, šef ureda za međunarodnu saradnju gospođa Valentina Brocchi i gospođa Sara Dukić, UNSA alumni i magistrantica programa Rondine.

Cilj ovog sastanka je produženje saradnje između Univerzitea u Sarajevu i Asocijacije Rondine, kao i detaljno upoznavanje sa ovim specijalističkim programom koji se nudi studentima završnih godina dodiplomskog (bachelor) studija. S obzirom da će poziv za polaznike ovog programa biti otvoren u oktobru 2022. godine, želja je bila da se uradi promocija i potpisivanje sporazuma, što će svakako biti uključeno u programe i dešavanja koje Služba za međunarodnu saradnju UNSA organizira. 

O Asocijaciji

Rondine Cittadella della Pace je italijanska nevladina organizacija koja od 1997. posvećena smanjenju oružanih sukoba širom svijeta i širenju svoje jedinstvene metode za kreativnu transformaciju sukoba u svakom kontekstu. Djeluje kroz obuku na visokoj razini za mlade iz sukobljenih ili postkonfliktnih područja (Bliski Istok, Balkan, Kavkaz, Afrika, Južna Amerika), a nudi originalni program sa sjedištem u Svjetskoj kući Rondine (Toskana).

O programu

Riječ je o dvogodišnjem specijalističkom programu na koji se mogu prijaviti kandidati u dobi od 21 do 28 godina, koji su završili bachelor studij (ili su završna godina), aktivni u civilnom društvu i ponajviše spremni provesti dvije godine svog života radeći na različitim temama vezanim uz izgradnju mira i transformaciju sukoba. Program uključuje učešće u obukama i seminarima, zajedno s akademskim programom (magisterij ili neki drugi viši oblik specijalizacije) od 60 ECTS. Odabrani kandidati dobit će potpuno finansiranu stipendiju koja pokriva cijeli program, uključujući: trening o transformaciji sukoba, diplomu Master studija na univerzitetima u centralnoj Italiji, kurs italijanskog jezika, te pokrivene troškove hrane i smještaja u Toskani, Italija.

O otvorenom konkursu ćete biti blagovremeno obaviješteni, a više informacija o ovom programu dostupno je na https://rondine.org/en.

Delegacija Asocijacije Rondine Cittadella della Pace posjetila Univerzitet u Sarajevu