Akademija scenskih umjetnosti

Konkurs za izbor u akademska zvanja - Akademija scenskih umjetnosti

Akademija scenskih umjetnosti

Na osnovu Odluke Vijeća br.  02-1/101-XI od 20.02.2020.godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-5-79/20 od 25.03.2020. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU 
AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI

raspisuje 
KONKURS 
za izbor u akademska zvanja

1) viši asistent za oblast Dramaturgiju, jedan izvršilac na puno radno vrijeme