Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti radne verzije projekta doktorske disertacije i Izvještaja Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije kandidatkinje Emine Hajdo, dipl.ing.građ.

Građevinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo

O B A V J E Š T E NJ E

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavještava da se radna verzija projekta doktorske disertacije kandidatkinje Emine Hajdo, dipl.ing.građ. pod nazivom: “Analiza ultimnog opterećenja čeličnih konstrukcija uzimajući u obzir geometrijske nelinearnosti i omekšanje materijala“ i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije, zaveden pod brojem: 06-3-976-7/19 od 30.09.2019. godine, koji je sačinila Komisija u sastavu:

  1. Prof.dr. Esad Mešić, dipl.ing.građ.– redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik komisije;
  2. Prof. dr. Adnan Ibrahimbegović, dipl.ing.građ. – redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije;
  3. Prof.dr. Samir Dolarević, dipl.ing.građ. – redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije. 

STAVLJAJU NA UVID JAVNOSTI

Mjesto i vrijeme za pregled izvještaja i korigovane radne verzije doktorske disertacije: prostorije Biblioteke Građevinskog fakulteta Univerziteta  u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, od 09.10.2019. do 07.11.2010. godine, svakim radnim danom u periodu od 9.00 do 15.00 sati.

Sarajevo, 08.10.2019.

UPRAVA FAKULTETA