Obavještenje o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Srđana Vujovića, MA

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE
19.11.2019. godine u 17:00 sati (Amfiteatar PDS)

KANDIDAT: Srđan Vujović, MA

TEMA: ”DJECA U RIZIKU OD DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA U BOSNI I HERCEGOVINI” 

KOMISIJA:

  1. Dr. Muhamed Budimlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminologija”, predsjednik;
  2. Dr. Elmedin Muratbegović, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminologija”, član/mentor;
  3. Dr. Alisabri Šabni, doktor socioloških nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sociologija”, član.


Univerzitet u Sarajevu
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije 
Zmaja od Bosne 8
71000 Sarajevo