Obavještenje o odbrani magistarskog rada Dženane Klepo

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA 
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBJAVLJUJE

DŽENANA KLEPO, student Postdiplomskog studija Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniće svoj  magistarski rad pod naslovom:

„Ispitivanje citotoksičnosti i genotoksičnosti tiomersala i paracetamola na kulturi limfocita periferne krvi“

dana 12. novembra 2019. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u sali 805/VIII, ulica Zmaja od Bosne 35, sa početkom u 10:30 sati. 

Odbrana je javna, a rad se može pogledati u Sekretarijatu Fakulteta.

SEKRETARIJAT FAKULTETA