Obavijest o upisu na III ciklus studija u studijskoj 2019/2020. godini - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET

O b a v i j e s t 

Kandidati zainteresirani za upis na III ciklus studija u studijskoj 2019/2020. godini:

  1. DOKTORSKI STUDIJ IZ MATIČNE OBLASTI GERMANISTIKA, NJEMAČKI JEZIK I NJEMAČKA KNJIŽEVNOST U KONTEKSTU MEDIJSKE KULTURE”
  2. DOKTORSKI STUDIJ IZ KNJIŽEVNOSTI, KNJIŽEVNOST I KULTURA
  3. DOKTORSKI STUDIJ IZ LINGVISTIKE
  4. DOKTORSKI STUDIJ IZ LINGVISTIČKE BOSNISTIKE
  5. DOKTORSKI STUDIJ IZ PSIHOLOGIJE
  6. DOKTORSKI STUDIJ IZ MATIČNE OBLASTI SOCIOLOGIJA, SAVREMENA SOCIOLOGIJA I GLOBALIZACIJSKI PROCESI

mogu predati potrebne dokumente u roku od 15 dana od dana objavljivanja Obavijesti u dnevnim listovima Oslobođenje i Dnevni avaz. Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, ulica Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo.

Tekstovi konkursa mogu se vidjeti na www.ff.unsa.ba.