Obavijest o produženju konkursa za III ciklus studija - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET


U tekstu Obavijesti za III ciklus studija, objavljenom 8. i 9. 11. 2019. godine u dnevnim listovima Oslobođenje i Dnevni avaz, produžava se rok za predaju dokumentacije do 30. 11. 2019. godine.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, ulica Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo.

Tekstovi konkursa i obrasci prijava mogu se vidjeti na www.ff.unsa.ba.