PRAKSOTEKA XI: "Upotreba Moodle platforme za provjeru znanja"

UNSA

Jedanaesta sesija će biti organizirana u petak 09. 04. 2021. godine sa početkom u 10:00 sati, kao online sesija na Zoomu na linku https://us02web.zoom.us/j/82872898602

Meeting ID: 828 7289 8602

 

Petkom u 10... Ponesite doručak. Udobno se smjestite. Budite otvoreni. Učimo zajedno.

 

Prezentator i tema:

 

09. 04. 2021.

Mirza Hamza

Elektrotehnički fakultet

"Upotreba Moodle platforme za provjeru znanja"