Objavljen novi broj naučnog časopisa „Genetics & Applications“

Objavljen novi broj naučnog časopisa „Genetics & Applications“

U sklopu izdavačke aktivnosti Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu objavljen je novi broj naučnog časopisa „Genetics & Applications“ (junsko izdanje).

„Genetics & Applications“ (G&A, www.genapp.ba) je zvanični naučni časopis Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (www.ingeb.unsa.ba) Univerziteta u Sarajevu. 

G&A publicira neobjavljene naučnoistraživačke rezultate kao originalne naučne radove iz sljedećih oblasti:
•    molekularne genetike
•    citogenetike
•    humane, biljne i animalne genetike
•    medicinske genetike
•    populacijske genetike
•    konzervacijske genetike
•    genomike i funkcionalne genetike
•    genetičkog inženjerstva
•    biotehnologije i
•    bioinformatike

G&A omogućava autorima da svoje radove publiciraju i kao kratka saopćenja, pregledne članke ili pismo editoru. U tom cilju G&A nudi publiciranje njihovih naučnih istraživanja u najkraćem mogućem roku nakon uobičajene procedure u uredničkom odboru i kvalitetnih recenzija. Časopis se publicira dva puta godišnje u online i printanom formatu. G&A je postao međunarodno prepoznatljiv, čiji su radovi indeksirani i citirani u priznatim međunarodnim bazama kao što su: EBSCO, DOAJ, CAB Abstracts, Google Scholar, Global Health database i Crossref. Cilj je da u narednom periodu časopis bude što vidljiviji i prepoznatljiviji i u drugim međunarodno priznatim bazama u svijetu. Uredništvo G&A časopisa čine poznata i renomirana imena iz oblasti genetike iz Bosne i Hercegovine i svijeta, afirmiranog međunarodnog kredibiliteta, iz svih oblasti fundamentalne i primijenjene genetike. Predsjednik Uređivačkog odbora je prof. dr. Rifat Hadžiselimović, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu, naučni savjetnik Instituta, osnivač i dugogodišnji direktor Instituta.

Pozivamo i ohrabrujemo naučnike i istraživače da šalju svoje originalne naučne radove za časopis G&A.

Detaljnije: www.genapp.ba