Obavještenje o zakazivanju odbrane doktorske disertacije mr. sci. dr. Shprese Ramadani

Medicinski fakultet

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 47. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine) Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavještava javnost o zakazivanju odbrane doktorske disertacije mr. sci. dr. Shprese Ramadani pod naslovom „Značaj određivanja nivoa serumskih imunoglobulina, interleukina 1, interleukina 6 i C reaktivnog proteina u procjeni tkivne inflamacije kod infestacije Entamoeba histolytica“, koja će de održati u ponedjeljak, 07. septembra/rujna 2020. godine u 13 sati u Sali Katedre za medicinsku mikrobiologiju, parazitologiju i virusologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Čekaluša 90 (IV sprat), uz poštivanje epidemioloških mjera zaštite.