Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata Suzane Tihić-Kapidžić, mr. ph.

Farmaceutski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
FARMACEUTSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

održavanje javne odbrane doktorske disertacije kandidata Suzane Tihić - Kapidžić mr.ph. pod nazivom:

„Dijagnostički značaj određivanja hemostatskih markera kod pedijatrijskih pacijenata sa dijagnozom Tip 1 dijabetes mellitus“

dana 12.03.2021. godine u 12.00 sati On-line putem Zoom platforme