Muzička akademija UNSA najavljuje online izdanje 13. festivala Majske muzičke svečanosti

Muzička akademija

Nakon prekinutih svih vannastavnih aktivnosti, uzrokovanih aktuelnom epidemiološkom situacijom u BiH, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu u maju nastavlja sa svojim koncertnim dešavanjima emitiranjem koncerata putem interneta. I u teškom periodu socijalne izolacije ova najstarija visokoobrazovna muzička institucija u BiH osjeća odgovornost da se prezentira s jakim umjetničkim duhom, kojeg svojom posvećenošću i odanošću umjetnosti podstiče kod svojih studenata, profesora i javnosti.

Poštujući naredbe nadležnih institucija, Muzička akademija najavljuje online izdanje najvećeg majskog festivala umjetničke muzike u BiH, 13. Majske muzičke svečanosti, u sklopu kojih će biti prezentirani videosnimci odsjeka i smjerova Muzičke akademije. Tim vidom umjetničke prezentacije na originalan način će se prikazati rad i rezultati, kao i dosadašnji uspjesi studenata i profesora Akademije. Videosnimke bogatog i raznovrsnog programa Festivala publika će moći pratiti na  www.mas.unsa.ba, https://www.facebook.com/koncertna.sezona, www.unsa.ba.

Ovogodišnji festival Majske muzičke svečanosti započinje 6. maja videom mladih akordeonista Muzičke akademije, koji će na jedinstven način otvoriti festival kao i obilježiti 6. maj – Svjetski dan harmonike.

Ovim putem vas pozivamo da budete dijelom najvećeg majskog festivala umjetničke muzike, te svojim kontinuiranim dijeljenjem videa podržite studente i profesore Muzičke akademije u njihovim nastojanjima da u ovom periodu umjetničku muziku sa koncertnih podija prenesu u vaše domove!