News and Events

Events

17
Jan
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu
10
Jan
Svečana sala Rektorata Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
30
Dec
28
Dec
Konfucijev institut Univerziteta u Sarajevu (Kampus UNSA)
26
Dec
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo
26
Dec
23
Dec
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Bistrik 7, Sarajevo
17
Dec
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo