News and Events

Events

17
Dec
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo
14
Dec
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu
11
Dec
05
Dec
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo
03
Dec
28
Nov
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7, Sarajevo
27
Nov
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo