Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidata: mr. Daniel Maestro

Fakultet zdravstvenih studija

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

da će se u srijedu 25.05. 2022. godine na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija održati odbrana Doktorske disertacije:

• mr. Daniel Maestro,  branit će Doktorsku disertaciju pod naslovom:

Javno-zdravstveni značaj i procjena rizika sigurnosti hrane u domaćinstvima

sa početkom u 14.00 sati

Odbrana će se održati na Univerzitetu u Sarajevu - Građevinskom fakultetu (učionica br. 8), ulica Patriotske lige br. 30.