Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu započeo realizaciju projekta Muzički kamp za mlade virtuoze

Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu započeo realizaciju projekta Muzički kamp za mlade virtuoze

Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu (CME) započeo je realizaciju projekta Muzički kamp za mlade virtuoze. Voditelji projekta su prof. mr. YeonJu Jeong, MAS, mr. Fuad Šetić, MAS, CME i Univerzitet u Sarajevu – Odjel za umjetnost, umjetničkoistraživački rad, kulturu i sport. Realizira se u suradnji s osnovnim muzičkim/glazbenim školama BiH (OM/GŠ) i srednjim muzičkim/glazbenim školama BiH (SM/GŠ).

Svjedoci smo da su muzička umjetnost i edukacija vrlo često na margini kulturnih i društvenih dešavanja u Bosni i Hercegovini. Rijetke su prilike u kojima se mladim, talentiranim umjetnicima i istaknutim pedagozima i nastavnicima nudi prostor u Bosni i Hercegovini za prezentiranje stečenih znanja i umijeća, kao i za unapređenje istih van formalnih oblika obrazovanja i djelovanja. Stoga se projekti koji promoviraju muzičku umjetnost i edukaciju, kao i talentirane mlade umjetnice i umjetnike čini izuzetno značajnim ne samo u okvirima užeg stručnog, već i u širem obrazovnom, odgojnom i društvenom kontekstu na korist i zadovoljstvo cjelokupnog bosanskohercegovačkog društva.

Cilj projekta je skupnim muziciranjem učenica i učenika bosanskohercegovačkih osnovnih i srednjih muzičkih/glazbenih škola i studentica i studenata Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, u suradnji s nastavnicima/cama gudačkih instrumenata, zajedničkim angažmanom skrenuti pažnju javnosti na mlade bosanskohercegovačke talentirane umjetnice i umjetnike. Kruna projekta je realizacija koncerta u okviru Dana umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, čija je realizacija planirana u mjesecu maju 2022. godine. Članovi orkestra će biti učenici/ce gudačkog odsjeka, Smjer violina, osnovnih i srednjih muzičkih/glazbenih škola BiH, studenti/ce Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, te po potrebi nastavnici/ce gudačkih instrumenata OM/GŠ, SM/GŠ i MAS. Solisti će prema procjeni stručnog međunarodnog žirija biti učenici/ce osnovne muzičke/glazbene škole, srednje muzičke/glazbene škole i studenti/ce Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.

Zadaci i ishodi projekta se definiraju kroz više aspekata:

  • promocija talentiranih učenika/ca, studenata/tica i nastavnika/ca bosanskohercegovačkih osnovnih i srednjih muzičkih/glazbenih škola i Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu,
  • afirmacija suradnje muzičkih obrazovnih institucija na području cijele Bosne i Hercegovine,
  • sviranje u gudačkom orkestru s vršnjacima iz cijele Bosne i Hercegovine,
  • stimulirati i unaprijediti socijalne dimenzije muzike,
  • razvijanje muzičkog ukusa učesnika i publike – uži i širi društveni kontekst,
  • osnaživanje suradnje među nastavnicima/cama i učenicima/cama gudačkih instrumenata u Bosni i Hercegovini,
  • poticanje kolaborativnog učenja,
  • sticanje pozitivnog dojma o skupnom muziciranju i timskom radu,
  • realizacija cjeloživotnog učenja u muzici.

U okviru početnih aktivnosti planirana je realizacija masterclassa za učenike/ce i nastavnike/ce violine u osnovnim i srednjim muzičkim/glazbenim školama u Bosni i Hercegovini. U mjesecu decembru realiziran je masterclass u Osnovnoj muzičkoj školi Tuzla i Srednjoj muzičkoj školi Čestmir Mirko Dušek, Tuzla (27. i 28. 12. 2021), Osnovnoj muzičkoj školi Zenica i Srednjoj muzičkoj školi Zenica (30. 12. 2021). Masterclass su vodile prof. mr. YeonJu Jeong, MAS i viša ass. mr. Lorena Milina, MAS.

Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu započeo realizaciju projekta Muzički kamp za mlade virtuoze
Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu započeo realizaciju projekta Muzički kamp za mlade virtuoze
Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu započeo realizaciju projekta Muzički kamp za mlade virtuoze
Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu započeo realizaciju projekta Muzički kamp za mlade virtuoze
Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu započeo realizaciju projekta Muzički kamp za mlade virtuoze
Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu započeo realizaciju projekta Muzički kamp za mlade virtuoze
Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu započeo realizaciju projekta Muzički kamp za mlade virtuoze
Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu započeo realizaciju projekta Muzički kamp za mlade virtuoze
Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu započeo realizaciju projekta Muzički kamp za mlade virtuoze
Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu započeo realizaciju projekta Muzički kamp za mlade virtuoze