Međunarodni institut islamske misli

Država: Sjedinjene Američke Države

Država: Virdžinia

Ime Instituta: Međunarodni institut islamske misli

Memorandum o razumijevanju između Međunarodnog instituta islamske misli

i Univerziteta u Sarajevu 

Datum potpisivanja:

05/10/2018

Trajanje sporazuma:

na period od pet godina

Kontakt:

ahmed@iiit.org

webometrics: /

ažurirano 11.12.2019